کوترایزیشن

لغت Cauterization به معنای سوزاندن زخم بوسیله داغ آتش يا داغ آهن میباشد که در پزشکی به عمل برداشتن قسمتی از بدن و یا جلوگیری از خونریزی از طریق سوزاندن، کوتری گفته میشود.
روش کار بسیار ساده میباشد، طبق دستورات بقراط حکیم قطعه‌ای از فلز داغ را بر روی زخم گذاشته و خون منعقد میگردید.
با پیشرفتهای علمی دستگاه جراحی الکتریکی (Electrosurgical Unit) ساخته شد که علاوه بر سوزاندن، کارهای دیگری مانند برش نیز انجام میداد.

(هدف)

دستگاههای الکتروسرجری که در ایران به به آنها کوتر نیز میگویند، برای برشهای جراحی و کنترل خونریزی از طریق انعقاد (Hemostasis) در محل جراحی استفاده میشوند.
آنها یک جریان الکتریکی فرکانس بالا را از طریق نوک یک الکترود فعال ارسال میکنند که باعث میشود بافت موردنظر به علت داشتن مقاومت حرارتی، خشک شده، تبخیر یا نیمسوز شود.
در ضمن استفاده از گاز آرگون باعث میشود هموستاز در اندامهایی که عروق زیادی دارند و در حال خونریزی هستند سریعتر اتفاق بیفتد.
همچنین از سیستمهایی که از گاز آرگون استفاده میکنند برای کنترل خونریزی در سایر بافتها مانند مغز استخوان، بافت ریه و عضله استفاده فراوانی میشود.
الکتروسرجری مونوپلار (تک قطبی)
الکتروسرجری تک قطبی متشکل از مدارات الکتریکی (شامل نوسانگر فرکانس بالا و تقویت کننده‌های درونESU، بیمار، کابلهای اتصال و الکترودها میباشد که با تکمیل زنجیره فوق، بافت برش داده شده و یا منعقد میشود.

الکتروسرجری دوقطبی (Bipolar)

در الکتروسرجریهای بایپولار دو الکترود (معمولاً دو سر فورسپس یا قیچی) به طور مساوی مانند الکترودهای فعال و بازگشتی دستگاه مونوپلار عمل میکنند. جریان الکتروسرجری در بیمار به قسمت کوچکی از بافت در ناحیه مورد نظر اعمال میشود. اصولا الکتروسرجری بایپولار برای ایجاد انعقاد در بافتهای ظریف (مانند جراحی مغز و اعصاب، ژینیکولوژی و چشم) استفاده میشود.

(انعقاد از طریق آرگون)

یکی از مواردی که به الکتروسرجریهای مونوپلار اضافه میشود، سیستم انعقاد از طریق آرگون میباشد که میتواند منجر به ایجاد انعقادهایی سریع و همگون بر روی سطوح خونی وسیع مانند سطح مویرگی شود. در این سیستم جریان الکتروسرجری باعث ایجاد یک نوع آرک و یا کانال یونی در درون گاز آرگون میشود. این گاز مابین سر الکترود و سطح بافت در جریان است.