انواع کورت های جراحی

کورت (به انگلیسی: Curette) ابزاری قاشق‌ مانند جهت تراشیدن بافت‌ها یا بافت‌برداری می‌باشد که در نواحی مختلفی از بدن میتوان ان را استفاده نمود.

در این مقاله قصد داریم شما را با چند نوع از کورت های جراحی موجود آشنا کنیم:

کورت استخوانی (Bone curette) : جهت برداشتن نکروز استخوان و تراشیدن مغزاستخوان بکار می‌رود.

 

 

کورت‌رحمی(Uterine curette): ابزاری جهت تراشیدن آندومتر و محتویات رحمی است. جهت تراشیدن رحم (کورتاژ) و نمونه برداری از بافت پوشاننده رحم، جهت ارسال به آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع:

هنی(Heaney):

برای تراشیدن لایه اندومتریال رحم به منظور تهیه بیوپسی مورد استفاده قرار می گیرد.
دارای لبه دندانه دار و با حلقه باز بوده و پهنای ٥ میلی متر و در ست دیلاتاسیون و کورتاژ( D & C ) استفاده می شود.

هانتر(Hunter):

برای تراشیدن حفره رحم به کار می رود به طور معمول برای تخلیه رحم پس از ختم حاملگی
دارای بدنه طویل و یک حلقه که عرض آن ٣ سانتی متر است و در ست دیلاتاسیون و کورتاژ( D & C )و لاپاراسکوپی به کار می رود.

 

گرین(Green):

به منظور تراشیدن لایه اندومتریال و اندوسرویکال
دارای قابلیت انعطاف پذیری و انتهای برنده حلقوی شکل و دارای تیغه کند یا تیز می باشد نام های دیگر آن Sims, Thomas و Recamier می باشد. در ست دیلاتاسیون و کورتاژ( D & C ) و لاپاراسکوپی به کار می رود.

Thomas

 

 

Sims

 

کورت بیوپسی (biopsy)داخل سرویکس کورکیان – یانگ:

برای انجام اعمال بیوپسی یا تیکه برداری استفاده می شود.

که دارای حلقه ٢ میلی متر می‌باشد.

 

کورت‌پوستی(Skin curette ):جهت تراشیدن پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کورتاژ و کوترالکتریکی: در این روش بافت های بدخیم توسط یک تیغ بخصوص جراحی تیز بنام کورت تراشیده می شوند و سپس ممکن است از یک کوترالکتریکی هم به منظور بند آوردن خونریزی های احتمالی و برداشت حاشیه ای از بافت طبیعی (به منظور اطمینان از برداشت کامل ضایعه) استفاده شود.

کورت‌گوش(Ear currete): جهت تخلیه و تراشیدن بافت‌های گوش داخلی بکار می‌رود.در زمانی که مخاط داخل گوش سفت و سخت شده باشد از این وسیله برای تخلیه ی انها از مجرای گوش استفاده می کنیم.