آموزش ست جراحی میکروسرجری

ست جراحی میکروسرجری برای عروق، اعصاب، تاندون ها و هرگاه بخواهیم کارمان را با جزئیات انجام دهیم استفاده می شود.

▪️ شامل موارد زیر است:
یک رسیور
_دوعدد گالی پاد( یکی برای سرم و یکی برای بتادین)
_پنس رینگ( برای رنگ کردن)
_موسکیتو های کرو و استریت( برای گرفتن انتهای نخ و کارهای متفاوت که در پروسه عمل لازم است)
_قیچی های متس کوچک و بزرگ
_قیچی چشم یا Eye Scissors
( نوک آن تیزو استریت است و شبیه قیچی نخ است)
_ قیچی جوزف ( در عمل های بینی کاربرد دارد)
_ قیچی آیریس( ‏ نوک آن کرو است و برای جدا کردن استخوان های بینی از زیر جلد یا پوست استفاده می شود)
_ پنس های شانگیر
_ رترکتور ها را داریم،
اکارتور های پلکی بزرگ و کوچک برای کنار زدن عروق و اعصاب و کنار اعصاب و برای عمل های میکروسرجری
_ اکارتور چنگکی خودکار ظریف یا مولر( برای محیط های کوچک کاربرد دارد و در حد یک تا دو سانت باز می شود،در عمل های Ivf و برای دیالیزی ها کاربرد دارد. کاربرد بسیار کم)
_ اکارتور چنگکی خودکار
_ اکارتور دوشاخ یا هوک اسکین
_ اکارتور تک شاخ یا هوک
_ اکارتور سن، آفتاب مهتاب یا دست( برای کنار زدن اعصاب عروق و …که یک سمت آن چنگکی است)
_ پروب( برای چک کردن باز بودن رگ ها)
_ فورسپس هارا داریم،
آتسون با و آتسون بی و پنست بی کوچک
_ مک فرسون یا مک فرسون تایینگ فورسپس(در عمل های چشم و در عمل های چشم و میکروسکوپی کاربرد دارد با آن بخیه ها را می گیرند)
_ تایینگ فورسپس
_ بیشاپ( یک پنست کوچک چشمی، برای کنار زدن ها و برای گرفتن بافت های ظریف و ضعیف. روی بدنه آن ۳ سوراخ وجود دارد)
_ ۲ عدد دسته بیستوری شماره ۳
_ سوزن های بزرگ( برای سوچور پوست)
* سوزن گیر های کوچک و قیچی های کوچک از همه مهمتر هستند. که کار کردن با آنها مثل قلم هست.
_ سوزن گیر میکرو یا نیدل هولدر مینی
_ قیچی وناس
_ قیچی وسکات( لبه های آن بزرگتر و قوی تر از وناس است. در تناتومی برای بریدن بافت ها استفاده می شود)
*ممکن است به هر دوی این قیچی ها وسکات یا متس میکرو بگویند.
_ قیچی پاتس( برای جراحی عروق و در آناستاموزها کاربرد دارد، می‌توان از زوایای مختلف داشته باشد از حدود ۳۰ درجه تا ۷۰ درجه)